Wybrane audycje Piotra Gana

W zbiorach archiwalnych Polskiego Radia Kielce znajduje się 460 audycji poświęconych kulturze ludowej - głównie jej muzycznej części. To, zachowane w formie analogowej (na taśmach) i częściowo cyfrowej (na serwerach RK) pozycje autorstwa Piotra Gana oraz Czesława Kussala i Andrzeja Kopcia.
Na potrzeby tej strony dokonaliśmy wyboru audycji, które, mamy nadzieję, dadzą Państwu obraz Piotra Gana jako niestrudzonego tropiciela i archiwisty autentycznych wartości w twórczości ludowej, a także obraz źródeł, historii i potencjału kultury ludowej ziemi świętokrzyskiej.

Aktualności

V Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu

  Za ludzi polskiej wsi - gospodynie, rolników i sadowników modlono się w niedzielę, 13 września, w Licheniu podczas V Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z terenów wiejskich. W uroczystościach tych udział wzięło Koło Gospodyń Wiejskich „Kowalanki”.

Jawor

U źródeł kultury

Kontakt:

ul. Jana Pawła II 6
25-025 Kielce
Tel.: 41 34 492 97
sekretariat@mwk.com.pl